Odszkodowanie po wypadku – gdzie udać się po pomoc, gdy ubezpieczyciel odmówi jego wypłaty?

Potrzebujesz ok. 1 min. aby przeczytać ten wpis

W sytuacji gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty należnego odszkodowania, można zrezygnować z dalszych roszczeń lub podjąć odpowiednie kroki prawne. Najlepszym rozwiązaniem jest omówienie sprawy z adwokatem. Ofertę specjalizującej się w tych kwestiach kancelarii adwokackiej znajdziemy na stronie internetowej https://kancelaria-ppz.pl/. Prawnik może podpowiedzieć skierowanie sprawy do sądu, a wcześniej rozpocząć negocjacje z zakładem ubezpieczeń. Jeśli ubezpieczyciel kwestionuje przebieg zdarzenia, jedynym rozwiązaniem wydaje się wstąpienie na drogę sądową.

Dochodzenie własnych praw

Decydując się na postępowanie sądowe, należy pamiętać, że poszkodowany w sprawie pokrywa wstępne koszty sądowe, a w przypadku ewentualnego oddalenia powództwa sąd może dodatkowo obciążyć poszkodowanego również kosztami procesu, które poniósł ubezpieczyciel. Przed rozpoczęciem drogi sądowej, warto sporządzić merytoryczną reklamację, którą można złożyć w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej zgodnie z procedurami ustalonymi przez ubezpieczyciela. Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni lub w skomplikowanych przypadkach – 60 dni. Kiedy nie otrzymamy w tym czasie odpowiedzi, reklamacja może zostać uznana za pozytywnie rozpatrzoną.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*