Jakie elementy ochrony przeciwpożarowej powinny znajdować się w każdym budynku?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej w budynku zależy od wielu czynników. Muszą one zostać spełnione, aby osoby w nim przebywające w razie wybuchu pożaru mogły go samodzielnie ugasić lub opuścić budynek sprawnie i bezpiecznie. Bardzo ważne jest przeszkolenie wszystkich pracowników, aby wiedzieli gdzie znajdują się środki ochrony przeciwpożarowej oraz w jaki sposób wydostać się z budynku.

Jak zabezpieczyć budynek przed pożarem?

Każdy budynek powinien przede wszystkim posiadać odpowiedni system wentylacyjny oraz oddymiający. Muszą one być wykonane z materiałów niepalnych. W kanałach tych powinny znajdować się klapy przeciwpożarowe, które zamykają się wraz ze wzrostem temperatury i zapobiegają rozprzestrzenianiu się dymu w inne części budynku. Na sufitach powinny znajdować się zamontowane czujniki dymu, które uruchamiają się natychmiast po wykryciu zagrożenia. Na terenie całego obiektu zgodnie z zasadami BHP muszą znajdować się gaśnice. Powinny znajdować się w miejscach łatwo dostępnych i widocznych. Muszą regularnie być poddawane przeglądom, aby mieć pewność, że w razie potrzeby zadziałają prawidłowo. W niektórych większych budynkach obok gaśnic można znaleźć także toporki służące do rozbijania okien i drzwi, a niekiedy także węże i hydranty. Obiekty powinny być również wyposażone w specjalne przyciski, których wciśnięcie uruchamia alarm. W celu przeprowadzenia obowiązkowych szkoleń dla pracowników warto skorzystać z oferty firmy, która świadczy usługi BHP i PPOŻ imprez masowych Warszawa jest jednym z miast, w którym można taką znaleźć.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*