Urządzenia przydatne podczas prezentowania firmy na targach

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Jednym najbardziej efektywnych sposobów pozyskiwania nowych odbiorców dla swoich produktów jest udział w targach branżowych. Z drugiej strony bardzo wielu przedsiębiorców bierze w nich udział wyłącznie ze względów wizerunkowych, nie oczekując zbyt wiele profitów ekonomicznych. Te wyraźnie odmienne opinie o imprezach targowych wynikają przede wszystkim z czystego rachunku zysków i strat.

Udział w takim wydarzeniu to zwykle duży wydatek, wprost proporcjonalny do wielkości firmy. Specyfika targów wymusza na dużej firmie bardzo wyraźną obecność i przede wszystkim obowiązki wizerunkowe. Mniejsza firma może zaangażować środki w zupełnie inny sposób, stawiając przede wszystkim na cele sprzedażowe.

Trade show marketing, co to jest?

Jest to zbiór wszystkich działań marketingowych mających na celu osiągnięcie jak najlepszego wyniku podczas prezentacji na targach branżowych. Miarą tego wyniku będą kontakty handlowe zawarte podczas targów. Wskaźnik ten oczywiście nie do końca jest mierzalny, niemniej zainteresowanie klientów pozyskanych na targach to ważny aspekt działań marketingowych.

Wystawca targowy powinien podjąć trud i skupić jak najwięcej energii w celu wzbudzenia zainteresowania klientów swoim stoiskiem i prezentowaną tam ofertą. Trzeba pamiętać, że targi branżowe skupiają klientów wyselekcjonowanych czyli takich, którzy z natury uprawianego zawodu lub działalności już są zainteresowani przedmiotem działalności wystawców.

Znawcy tematu są przekonani, że cykl przygotowawczy do targów nie powinien być krótszy niż 6 miesięcy. To realny czas na stworzenie właściwej strategii, wyznaczenia sobie celów działań marketingowych, opracowania sposobu komunikacji z potencjalnymi klientami, pozyskania ich zainteresowania, zaprojektowania stoiska i opracowania koncepcji takiego zaprezentowania swojej oferty, by wzbudzić jak największe zainteresowanie a być może otrzymać jeszcze nagrodę za efektywność ekspozycji targowej, która zwykle przyznawana jest wystawcom. Te kilka miesięcy intensywnej pracy przełoży się zaledwie na kilkudniową prezentację firmy, ale to właśnie czynnik czasu decyduje również o efektywności ekspozycji.

Przygotowanie stoiska targowego

Przygotowanie stoiska i sposobu zaprezentowania oferty to jeden z najważniejszych składników trade show marketing. Przedsiębiorca dobrze rozumiejący zasady rządzące targami branżowymi wie, że jednym z najważniejszych czynników jest oryginalność stoiska i niebanalna prezentacja oferty. Podstawową zasadą rządzącą targami jest oryginalność i umiejętność wyróżnienia się spośród czasem setek innych stoisk.

Jednym ze sposobów na wyróżnienie się jest zastosowanie do prezentacji swojej oferty zaawansowanych technologicznie urządzeń, które sprawią, że zarówno samo stoisko jak i jego zawartość zyskają sobie natychmiast miano nowoczesnego. W tym celu warto zainwestować w takie urządzenia jak: ekrany LED, interaktywne ścianki, ekrany i stoły dotykowe.

Nowoczesna aranżacja stoiska wystawowego wykorzystuje dziś w znacznie szerszym stopniu niż jeszcze niedawno – światło. Buduje ono atmosferę stoiska, ale i wyróżnia je z daleka. Wzbudza ciekawość i przyciąga uwagę zwiedzających. Światło może wyróżniać stoisko w całości albo, tylko punktowo, uwypuklać określone elementy. Istnieje ogromna ilość rozwiązań aranżacji przestrzeni stoiska przy pomocy światła.

Najważniejsze, by od samego początku włączyć je do projektu i świadomie kierować je na zaplanowane cele. Gra światłem, jaką umożliwia zastosowanie ekranów LED-owych wpisuje się w najnowsze trendy aranżacji stoisk targowych. Oświetlenie stoiska na zewnątrz i wewnątrz , ale też wykorzystanie możliwości jakie dają urządzenia techniczne w miejscach poza stoiskiem, tak aby stworzyć ścieżkę dotarcia na swoje stoisko to ważny element powodzenia oferty targowej.

Nie istnieje żaden przepis na sukces targowy. Niemniej potraktowanie ekspozycji targowej jako niezwykle ważnego punktu w rozwoju firmy czy też utrzymaniu nią zainteresowania może przyczynić się do kolejnego targowego sukcesu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*