Prawo cywilne i rodzinne – co obejmuje?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Prawo cywilne i rodzinne obejmuje szeroki zakres zagadnień prawnych, które często są bardzo osobiste. Prawo cywilne zajmuje się sporami między osobami lub firmami, natomiast prawo rodzinne zajmuje się rozwodami, kwestiami opieki nad dziećmi, adopcją i innymi sprawami dotyczącymi rodzin.

Jakie przepisy reguluje?

Prawo rodzinne odnosi się do zbioru przepisów regulujących małżeństwo, rozwód, opiekę i dostęp do dzieci, adopcję, ustalenia dotyczące rodzicielstwa i inne kwestie związane z rodzinami. Prawo rodzinne obejmuje również przepisy dotyczące przemocy domowej, znęcania się nad dziećmi i osobami starszymi. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego mogą być rozpatrywane zarówno przez sądy karne, jak i cywilne, w zależności od rodzaju sprawy. Artykułów na ten temat szukaj na stronie https://gajda-adwokat.pl/blog/.

Prawo umów reguluje umowy pomiędzy dwiema stronami, takie jak umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży ratalnej. Każda strona ma obowiązki wynikające z umowy, a jeśli nie zostaną one spełnione, jedna lub obie strony mogą pozwać swojego kontrahenta o odszkodowanie.

Prawo cywilne jest zbiorem przepisów regulujących działania nie mające charakteru karnego. Prawo cywilne to zbiór prawa, który zajmuje się sporami i deliktami, a nie przestępstwami. Działania te mogą być podejmowane w sądzie cywilnym, a nie w sądzie karnym, w celu rozstrzygania sporów i podejmowania decyzji w sprawach takich jak rozwód lub odzyskanie długu. Niektóre przykłady prawa cywilnego obejmują własność nieruchomości, umowy i czyny niedozwolone.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*