Co zrobić, gdy firma przestaje być wypłacalna?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Osoby prowadzące działalność gospodarczą czasami mają problem z realizowaniem na bieżąco swoich zobowiązań finansowych. Nierzadko prowadzi to do niewypłacalności, która polega na niemożności spłacania długów przez co najmniej trzy miesiące. W takiej trudnej sytuacji istnieją w zasadzie tylko dwa sensowne rozwiązania – restrukturyzacja albo ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. O profesjonalnej pomocy w procesie postępowania upadłościowego można przeczytać na https://wyzerujdlugi.pl/upadlosc-przedsiebiorcy/.

Zaległości nie mogą być przejściowe

Najprostszym sposobem na poradzenie sobie z niewypłacalnością jest oczywiście całkowita likwidacja firmy, opierająca się na zbyciu wszystkich aktywów, spłacie długów i podzieleniu ewentualnej nadwyżki pomiędzy wspólników. To jednak ostateczne rozwiązanie, przed którym warto podjąć inne działania. Może to być choćby restrukturyzacja, obejmująca częściowe umorzenie zobowiązań, rozłożenie ich na raty bądź odroczenie wyznaczonego terminu spłaty.

Podstawowe zalety tej opcji to brak konieczności zawieszania biznesu i zamrożenie długów powstałych bezpośrednio przed momentem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Jeszcze bardziej rozsądnym wyjściem z niewypłacalności jest przeprowadzenie procesu upadłości. Dotyczy to w szczególności tych podmiotów, które nie potrafią poradzić sobie z planową realizacją zobowiązań i posiadają minimum dwóch wierzycieli, a ich zaległości finansowe nie mają charakteru przejściowego. W tym przypadku należy przede wszystkim złożyć odpowiednio wypełniony wniosek w wydziale gospodarczym sądu rejonowego.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*