Co to są badania vt i penetracyjne?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Badania wizualne, określane również mianem badań VT, to metoda stosowana przede wszystkim podczas dokładnych oględzin wszelkiego rodzaju konstrukcji spawanych. Polegają one na dokładnej obserwacji określonej powierzchni oraz wykonaniu nieskomplikowanych pomiarów w obrębie wykrytych wcześniej niezgodności. Metoda ta gwarantuje rzetelną i wiarygodną ocenę jakości danej konstrukcji, przy stosunkowo niskich nakładach finansowych.

Rodzaje badań wizualnych

Głównym ich celem jest wykrycie ewentualnych niedoskonałości w obrębie badanej konstrukcji, czyli nieciągłości, odkształceń, uszkodzeń mechanicznych, cieplnych, korozyjnych itp. W dalszej części podejmowanych działań diagnostycznych następuje określenie charakteru poszczególnych niedoskonałości oraz ich ocena w oparciu o kryteria jakościowe, eksploatacyjne, bezpieczeństwa itp.

Badania VT, ze względu na technikę pomiaru, dzielą się na dwie grupy:

1.Badania bezpośrednie – wykonywane bezpośrednio przez obserwatora, rozwiązanie to jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje nieprzerwana ścieżka optyczna od oka obserwatora do badanego obszaru. Badający może korzystać w tym przypadku z dodatkowych narzędzi, np. luster, soczewek, endoskopów, światłowodów.

2. Badania pośrednie (zdalne) – wykonywane na powierzchniach elementów znajdujących się wewnątrz konstrukcji lub na zewnątrz, aczkolwiek w miejscu uniemożliwiającym wykonanie badań zewnętrznych (przykładem może być tutaj element umieszczony w strefie narażenia na promieniowanie jonizujące).
Badania zdalne przeprowadzane są za pomocą odpowiednich narzędzi, m.in. endoskopów z kamerami, wideoskopów oraz kamer zdalnie sterowanych.

W jaki sposób prowadzone są badania wizualne?

Ich wykonanie wymaga odpowiednich warunków technicznych. Jednym z istotnych czynników jest natężenie oświetlenia badanej powierzchni, które nie może być mniejsze niż 350lx – optymalna wartość natężenia wynosi 500lx. Odległość między okiem badanego a badaną powierzchnią (w przypadku badań bezpośrednich) powinna wynosić około 600 mmm, natomiast kąt widzenia nie może być mniejszy niż 30 stopni.

Badania mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, z uwzględnieniem odpowiednich norm, przepisów oraz wymogów technicznych.
Przeprowadza się je praktycznie w każdej branży przemysłowej, począwszy od produkcji spożywczej, poprzez hutnictwo, budownictwo, energetykę, a na transporcie i gazownictwie skończywszy.

Metoda ta pozwala wykryć każdą wadę lub ubytek w obrębie badanej konstrukcji – zarówno uszkodzenia powstałe w procesie produkcji lub niewłaściwego montażu, jak i uszkodzenia eksploatacyjne.

Badanie penetracyjne – bezpieczny sposób wykrywania nieszczelności

Nieinwazyjną metodą, umożliwiającą wykrycie płaskich, wąskoszczelinowych nieciągłości na powierzchni badanej konstrukcji oraz nieszczelności spawanych złączy, są badania penetracyjne. Metodę tę można stosować praktycznie w przypadku każdego materiału, z wyłączeniem materiałów porowatych lub o nietypowych kształtach.

Badania penetracyjne mogą być wykonywane ręcznie lub za pomocą specjalistycznych urządzeń. Przed oględzinami konieczne jest oczyszczenie badanej powierzchni, naniesienie penetratu, jego usunięcie i nałożenie wywoływacza.

Badanie to umożliwia wykonanie oględzin i kontroli tworzyw sztucznych oraz ceramiki, wskazując wgłębienia, nieszczelności, rysy, pęknięcia, mikropęknięcia oraz powierzchniowe porowatości.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*