Zakres prawa gospodarczego

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Prawo gospodarcze zostało wyodrębnione w XVII w., a za jego fundament uważa się doktrynę leseferyzmu i liberalizmu. Jeżeli regulacje są związane z władztwem państwa w gospodarce, materia ta odnosi się do prawa gospodarczego publicznego. W ogólności, dotyczy ona ochrony interesu ogólnego oraz relacji między państwem a przedsiębiorcami. Drugą gałęzią jest prawo gospodarcze prywatne, czyli przepisy regulujące stosunki między równorzędnymi uczestnikami obrotu gospodarczego (a więc między przedsiębiorcami lub przedsiębiorcami a konsumentami). 

Na jakie zagadnienia odpowiada prawo gospodarcze publiczne?

Przepisy w tym zakresie wprowadzają wiele wymagań, mając na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Prawo publiczne charakteryzuje się nadrzędnością interesu państwowego. Dlatego normuje m.in. stosunki własnościowe, formy wykonywania działalności gospodarczej, przeciwdziałanie działaniom naruszającym konkurencję, oddziaływanie na popyt i podaż.  Doradztwo w tym zakresie jest oferowane przez Kancelarię Prawną ATM.legal.

Czego dotyczy prawo gospodarcze prywatne?

Gałąź ta dotyczy norm o charakterze cywilnoprawnym i często jest nazywana prawem handlowym. Reguluje ona stosunki majątkowe pomiędzy przedsiębiorcami, które dotyczą prowadzonych przez nich działalności gospodarczych. To także przepisy dotyczące ustroju i organizacji przedsiębiorców. Dodatkowo można wyróżnić w tej dziedzinie dyscypliny wyspecjalizowane, np: prawo papierów wartościowych, spółek etc. Więcej informacji dotyczących tematu prawa gospodarczego znajduje się na stronie: https://atm.legal/pl/.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*